100 (hundert) Jahre Bürgerverein Osnabrück 1880-1980
Buch


Standort: Bibliothek

Schlagwörter: Osnabrücker Geschichte/ Region Osnabrück Wirtschaft

100 (hundert) Jahre Bürgerverein Osnabrück : 1880-1980 / hrsg. v. Bürgerverein zu Osnabrück von 1880. - Osnabrück : o. V., 1980. - 112 S. : Ill.
kart.

2011/0687 - Geschichte Osnabrück - Signatur: E 54 100 h - Buch