Osnabrück 1933-1945
Buch


Standort: Bibliothek

Schlagwörter: Osnabrücker Geschichte/ Region Osnabrück

Osnabrück 1933-1945 / AG Geschichte der Ursulaschule [Hrsg.]. - Osnabrück. - 27 S. : Ill.
brosch.

2011/1441 - Geschichte Osnabrück - Signatur: E 18 Osnab - Buch