Tacitus
Annalium ab Excessu divi Augusti quae supersunt ; Vol. II, Libros XI-XVI
Sachbuch


Dieses Medium ist verfügbar.

Interessenkreis: Latein

L Tac 2

Tacitus:
Annalium ab Excessu divi Augusti quae supersunt : ; Vol. II, Libros XI-XVI / Tacitus. - Frauenfeld : Huber, 1949. - 249 S.
ISBN 978-3-7193-0431-7

0004195001 - L - Sachbuch